Příklady pro robota Karla

Kapitola 2 – Skládání příkazů

ČELEM-VZAD
VLEVO-VBOK
VLEVO-VBOK
KONEC
ZPÁTKY
ČELEM-VZAD
KROK
ČELEM-VZAD
KONEC
VPRAVO-VBOK
VLEVO-VBOK
VLEVO-VBOK
VLEVO-VBOK
KONEC
DVOJKROK
KROK
KROK
KONEC
TROJKROK
KROK
KROK
KROK
KONEC
TROJKROK-2
DVOJKROK
KROK
KONEC
TROJKROK-3
KROK
DVOJKROK
KONEC
VPRAVO-VBOK-2
ČELEM-VZAD
VLEVO-VBOK
KONEC
JAKO-KŮŇ
DVOJKROK
VPRAVO-VBOK
KROK
VLEVO-VBOK
KONEC
JAKO-KŮŇ-2
DVOJKROK
VLEVO-VBOK
KROK
VPRAVO-VBOK
KONEC
L-ÚKROK
VLEVO-VBOK
KROK
VPRAVO-VBOK
KONEC
P-ÚKROK
VPRAVO-VBOK
KROK
VLEVO-VBOK
KONEC
L-ŠIKMO
VLEVO-VBOK
KROK
VPRAVO-VBOK
KROK
KONEC
L-ŠIKMO-2
KROK
VLEVO-VBOK
KROK
VPRAVO-VBOK
KONEC
P-ŠIKMO
KROK
VPRAVO-VBOK
KROK
VLEVO-VBOK
KONEC

Kapitola 3 – Rekurze

PIRUETA
VLEVO-VBOK
PIRUETA
KONEC
PIRUETA-2
VPRAVO-VBOK
PIRUETA-2
KONEC
STRANA
KROK
KROK
KROK
VLEVO-VBOK
KONEC
ČTVEREC
STRANA
STRANA
STRANA
STRANA
KONEC
MARATÓN
KROK
MARATÓN
KONEC
ČTYŘLÍSTEK
ČTVEREC
VPRAVO-VBOK
ČTYŘLÍSTEK
KONEC
SCHODY
L-ŠIKMO
SCHODY
KONEC
HLÍDEJ BRÁNU
KROK
ČELEM-VZAD
HLÍDEJ BRÁNU
KONEC

Kapitola 4 – Podmínka KDYŽ

?KROK
KDYŽ NENÍ ZEĎ
KROK
KONEC
KONEC
?ZVEDNI
KDYŽ JE ZNAČKA
ZVEDNI
KONEC
KONEC
?ZPĚT
ČELEM-VZAD
?KROK
ČELEM-VZAD
KONEC
?ZPĚT-2
ČELEM-VZAD
KDYŽ NENÍ ZEĎ
KROK
KONEC
ČELEM-VZAD
KONEC
NE SEVER
KDYŽ JE SEVER
VLEVO-VBOK
KONEC
KONEC

Kapitola 5 – Vnořené podmínky

SV-ÚHLOPŘÍČKA
POLOŽ
KDYŽ NENÍ ZEĎ
KROK
VLEVO-VBOK
KDYŽ NENÍ ZEĎ
KROK
VPRAVO-VBOK
SV-ÚHLOPŘÍČKA
KONEC
KONEC
KONEC
ROZCESTÍ
KDYŽ JE ZNAČKA
VPRAVO-VBOK
KONEC, JINAK
VLEVO-VBOK
KONEC
KONEC
ROZHLÉDNI SE
VLEVO-VBOK
KDYŽ JE ZEĎ
VPRAVO-VBOK
KONEC, JINAK
ČELEM-VZAD
KDYŽ JE ZEĎ
VLEVO-VBOK
KONEC, JINAK
VLEVO-VBOK
?KROK
KONEC
KONEC
KONEC
SEMAFOR
KDYŽ JE ZNAČKA
ZVEDNI
KDYŽ JE ZNAČKA
ROZHLÉDNI SE
KONEC
POLOŽ
KONEC, JINAK
?KROK
KONEC
KONEC
NA DALŠÍ ZNAČKU
KDYŽ JE ZEĎ
ČELEM-VZAD
KONEC, JINAK
KROK
KDYŽ NENÍ ZNAČKA
NA DALŠÍ ZNAČKU
KONEC
KONEC
KONEC
SEBER NĚKDE ZNAČKU
KDYŽ JE ZNAČKA
ZVEDNI
KONEC, JINAK
KDYŽ JE ZEĎ
VLEVO-VBOK
KONEC, JINAK
KROK
KONEC
SEBER NĚKDE ZNAČKU
KONEC
KONEC
SEBER NĚKDE ZNAČKY
KDYŽ JE ZNAČKA
ZVEDNI
KONEC, JINAK
KDYŽ JE ZEĎ
VLEVO-VBOK
KONEC, JINAK
KROK
KONEC
KONEC
SEBER NĚKDE ZNAČKY
KONEC

Kapitola 6 – Opuštění rekurze

VYBER
KDYŽ JE ZNAČKA
ZVEDNI
VYBER
KONEC
KONEC
NA JIH
KDYŽ NENÍ JIH
VLEVO-VBOK
NA JIH
KONEC
KONEC
NA ZÁPAD
KDYŽ NENÍ ZÁPAD
VLEVO-VBOK
NA ZÁPAD
KONEC
KONEC
KE ZDI
KDYŽ NENÍ ZEĎ
KROK
KE ZDI
KONEC
KONEC
DOMŮ
NA JIH
KE ZDI
NA ZÁPAD
KE ZDI
ČELEM-VZAD
KONEC
ZNAČKA U ZDI
KE ZDI
POLOŽ
KONEC
ZNAČKUJ CESTU KE ZDI
KDYŽ NENÍ ZEĎ
POLOŽ
KROK
ZNAČKUJ CESTU KE ZDI
KONEC
KONEC
ZÁDY KE ZDI
KE ZDI
ČELEM-VZAD
KONEC

Kapitola 7 – Složitější příklady rekurze

BALÓNEK
KDYŽ JE ZEĎ
ČELEM-VZAD
KONEC, JINAK
KROK
BALÓNEK
KROK
KONEC
KONEC
DOKOLA
ČELEM-VZAD
ČELEM-VZAD
KONEC
TOČENÍ
KDYŽ JE ZNAČKA
ZVEDNI
DOKOLA
TOČENÍ
POLOŽ
KONEC
KONEC
KRASOBRUSLENÍ
KDYŽ JE ZEĎ
ČELEM-VZAD
KONEC, JINAK
TOČENÍ
KROK
KRASOBRUSLENÍ
TOČENÍ
KROK
KONEC
KONEC
KULIČKY
KDYŽ JE ZNAČKA
ZVEDNI
VLEVO-VBOK
KULIČKY
POLOŽ
KONEC
KONEC
VYSBÍREJ
KDYŽ JE ZEĎ
ČELEM-VZAD
KONEC, JINAK
VYBER
KROK
VYSBÍREJ
KROK
KONEC
KONEC
NAVLÉKNI KORÁLKY
KDYŽ JE ZNAČKA
ZVEDNI
NAVLÉKNI KORÁLKY
KROK
POLOŽ
KONEC
KONEC
STĚHUJ
KDYŽ NENÍ ZNAČKA
KROK
KONEC, JINAK
ZVEDNI
STĚHUJ
POLOŽ
KONEC
KONEC
POSBÍREJ KORÁLKY
KDYŽ JE ZEĎ
ČELEM-VZAD
KONEC, JINAK
KROK
POSBÍREJ KORÁLKY
STĚHUJ
KONEC
KONEC

Kapitola 8 – Hrátky s polovinou

?DVOJKROK
KDYŽ NENÍ ZEĎ
KROK
KDYŽ NENÍ ZEĎ
KROK
KONEC
KONEC
KONEC
PŮL
KDYŽ JE ZEĎ
ČELEM-VZAD
KONEC, JINAK
?DVOJKROK
PŮL
KROK
KONEC
KONEC
PŮL-2
KDYŽ NENÍ ZEĎ
KROK
?KROK
PŮL-2
ZPÁTKY
KONEC
KONEC
?TROJKROK
?DVOJKROK
?KROK
KONEC
TŘETINA
KDYŽ JE ZEĎ
ČELEM-VZAD
KONEC, JINAK
?TROJKROK
TŘETINA
KROK
KONEC
KONEC
DO POLOVINY
KE ZDI
ČELEM-VZAD
PŮL
ČELEM-VZAD
KONEC
DO STŘEDU
DO POLOVINY
VLEVO-VBOK
DO POLOVINY
VPRAVO-VBOK
KONEC

Kapitola 9 – Karel konstruktérem

ČTYŘKROK
OPAKUJ 4-KRÁT
KROK
KONEC
KONEC
VYPLŇ
OPAKUJ 8-KRÁT
POLOŽ
KONEC
KONEC
VĚŽ
OPAKUJ 9-KRÁT
VYPLŇ
KROK
KONEC
KONEC
ZÁVAŽÍ
OPAKUJ 5-KRÁT
POLOŽ
KONEC
KONEC
KOUSEK RAMENE
OPAKUJ 3-KRÁT
POLOŽ
KONEC
KONEC
RAMENO
ZÁVAŽÍ
KROK
KOUSEK RAMENE
KROK
OPAKUJ 6-KRÁT
KROK
KOUSEK RAMENE
KONEC
KONEC
NA VĚŽ
TROJKROK
VLEVO-VBOK
KONEC
NA RAMENO
VLEVO-VBOK
KROK
OPAKUJ 2-KRÁT
KROK
VLEVO-VBOK
KONEC
KONEC
JEŘÁB
NA VĚŽ
VĚŽ
NA RAMENO
RAMENO
DOMŮ
KONEC
PANEL
OPAKUJ 2-KRÁT
VYPLŇ
KROK
KONEC
NA NOVÝ PANEL
KONEC
NA NOVÝ PANEL
ČELEM-VZAD
DVOJKROK
VLEVO-VBOK
KROK
VLEVO-VBOK
KONEC
OKNO
VYPLŇ
DVOJKROK
NA NOVÝ PANEL
KONEC
DVEŘE
DVOJKROK
NA NOVÝ PANEL
KONEC
PŘÍZEMÍ
PANEL
OKNO
PANEL
DVEŘE
OPAKUJ 2-KRÁT
PANEL
OKNO
KONEC
PANEL
KONEC
NA PŘEKLAD
VLEVO-VBOK
OPAKUJ 9-KRÁT
KROK
KONEC
VPRAVO-VBOK
DVOJKROK
KONEC
PŘEKLAD
VPRAVO-VBOK
OPAKUJ 9-KRÁT
VYPLŇ
KROK
KONEC
VLEVO-VBOK
KONEC
NA PATRO
VLEVO-VBOK
OPAKUJ 9-KRÁT
KROK
KONEC
VPRAVO-VBOK
KROK
KONEC
PATRO
OPAKUJ 4-KRÁT
PANEL
OKNO
KONEC
PANEL
KONEC
PANELÁK
VLEVO-VBOK
PŘÍZEMÍ
NA PŘEKLAD
PŘEKLAD
NA PATRO
PATRO
NA PŘEKLAD
PŘEKLAD
DOMŮ
KONEC
CIHLA
KROK
VYPLŇ
KONEC
SLOUPEK
CIHLA
CIHLA
KONEC
NA STAVBU
DVOJKROK
VLEVO-VBOK
KONEC
POSTAV PŘÍZEMÍ
VYPLŇ
OPAKUJ 2-KRÁT
SLOUPEK
KONEC
VPRAVO-VBOK
OPAKUJ 3-KRÁT
SLOUPEK
KONEC
VPRAVO-VBOK
OPAKUJ 2-KRÁT
SLOUPEK
KONEC
KONEC
KE DVEŘÍM
VPRAVO-VBOK
DVOJKROK
VPRAVO-VBOK
KONEC
POSTAV DVEŘE
VYPLŇ
SLOUPEK
VLEVO-VBOK
SLOUPEK
VLEVO-VBOK
SLOUPEK
KONEC
NA STŘECHU
ČELEM-VZAD
L-ŠIKMO
ČTYŘKROK
KONEC
PŮLKA STŘECHY
OPAKUJ 2-KRÁT
P-ŠIKMO
VYPLŇ
KONEC
KONEC
POSTAV STŘECHU
VYPLŇ
PŮLKA STŘECHY
VPRAVO-VBOK
PŮLKA STŘECHY
KONEC
POSTAV DŮM
NA STAVBU
POSTAV PŘÍZEMÍ
KE DVEŘÍM
POSTAV DVEŘE
NA STŘECHU
POSTAV STŘECHU
DOMŮ
KONEC

Kapitola 10 – Podmínka DOKUD

VYBER-2
DOKUD JE ZNAČKA
ZVEDNI
KONEC
KONEC
KE ZDI-2
DOKUD NENÍ ZEĎ
KROK
KONEC
KONEC
NA JIH-2
DOKUD NENÍ JIH
VLEVO-VBOK
KONEC
KONEC
K JIŽNÍ ZDI
NA JIH
KE ZDI
KONEC
NA ZÁPAD-2
DOKUD NENÍ ZÁPAD
VLEVO-VBOK
KONEC
KONEC
K ZÁPADNÍ ZDI
NA ZÁPAD
KE ZDI
KONEC
ZÁDY NA ZNAČKU
DOKUD NENÍ ZNAČKA
KROK
KONEC
ČELEM-VZAD
KONEC
ZÁDY KE ZDI-2
DOKUD NENÍ ZEĎ
KROK
KONEC
ČELEM-VZAD
KONEC
ZNAČKUJ CESTU KE ZDI-2
POLOŽ
DOKUD NENÍ ZEĎ
KROK
POLOŽ
KONEC
KONEC

Kapitola 11 – Ven z bludiště

PODÉL PRAVÉ ZDI
KDYŽ NENÍ DOMOV
VPRAVO-VBOK
DOKUD JE ZEĎ
VLEVO-VBOK
KONEC
KDYŽ NENÍ ZEĎ
KROK
PODÉL PRAVÉ ZDI
KONEC
KONEC
KONEC
POLOŽ 2
POLOŽ
POLOŽ
KONEC
ZJISTI MOŽNOSTI
KDYŽ JE ZNAČKA
ZPÁTKY
KONEC, JINAK
POLOŽ 2
KDYŽ JE DOMOV
STOP
KONEC, JINAK
VPRAVO-VBOK
OPAKUJ 3-KRÁT
KDYŽ NENÍ ZEĎ
KROK
ZJISTI MOŽNOSTI
KONEC
VLEVO-VBOK
KONEC
ZVEDNI
KROK
ČELEM-VZAD
KONEC
KONEC
KONEC
Z BLUDIŠTĚ
POLOŽ 2
KDYŽ JE DOMOV
STOP
KONEC, JINAK
OPAKUJ 4-KRÁT
KDYŽ NENÍ ZEĎ
KROK
ZJISTI MOŽNOSTI
KONEC
VLEVO-VBOK
KONEC
ZVEDNI
KONEC
KONEC